فیبر موجود در آجیل ها داخل روده ها تخلیه می شود. در نتیجه ، بعضی از مواد مغذی مانند چربی جذب نمی شوند و در عوض مدفوع از بین می روند و این دلیل دیگری است که به نظر می رسد آجیل ها دوستدار کاهش وزن هستند.

درحقیقت، مطالعات نشان داده اند که پس ازخوردن آجیل، میزان چربی از بین رفته مدفوع ۵٪ به بیش از۲۰٪ افزایش یافته است

جالب اینجاست که چگونگی پردازش آجیل ممکن است تأثیر زیادی در چگونگی جذب مواد مغذی مانند چربی داشته باشد.

به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که مقدار چربی های دفع شده در مدفوع برای بادام زمینی کامل (۱۷٫۸٪) نسبت به کره بادام زمینی (۷٪) یا روغن بادام زمینی (۴٫۵٪) بیشتر بود.

آجیل بو داده نیز ممکن است جذب مواد مغذی را افزایش دهد.

بنابراین ، جذب چربی و کالری از آجیل به احتمال زیاد هنگام خوردن کامل آنها کمترین میزان را دارد.

برخی از چربی های موجود در آجیل به خوبی جذب نمی شوند و در عوض در مدفوع از بین می روند. احتمال کاهش چربی بعد از مصرف آجیل کامل بیشتر است.

برخی شواهد نشان می دهد که مصرف آجیل ممکن است باعث افزایش کالری سوخته در هنگام استراحت شود.

یک مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان پس از وعده غذایی حاوی گردو ، بیش از وعده غذایی حاوی چربی از منابع لبنی ۲۸ درصد کالری بیشتری سوزاندند

مطالعه دیگری نشان داد که مکمل روغن بادام زمینی به مدت هشت هفته منجر به افزایش ۵ درصدی کالری سوزی شد. با این حال ، این فقط در افراد دارای اضافه وزن دیده می شد و در بین افراد دارای اضافه وزن و چاقی ، خوردن آجیل می تواند چربی سوزی را افزایش دهد. که برای تأیید ارتباط بین آجیل و افزایش کالری سوزی ، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

خلاصه:

چندین مطالعه نشان می دهد که خوردن آجیل و فیبر آن می تواند باعث افزایش چربی و سوزاندن کالری در افرادی که دارای اضافه وزن یا چاقی هستند ، شود.

با وجود داشتن چربی و کالری زیاد ، آجیل فوق العاده سالم است و به طور منظم خوردن آجیل به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم با افزایش وزن همراه نیست و حتی فیبر آجیل ممکن است به شما در کاهش وزن کمک کند.

دستورالعمل های بهداشت عمومی توصیه می کند که طی روزهای هفته حداقل (۲۸ تا ۵۰ گرم) آجیل میل کنید.